We have flickr!

Kochani, stało się, mamy flickr’a. Pojawia się coraz więcej prac z naszymi papierami i nie nadążamy z ich rejestrowaniem. Będziemy bardzo wdzięczne jeśli sami będziecie chwalic się swoimi pracami w naszej flickrowej galerii – raz na miesiąc wybierzemy osobę, która stworzyła najciekawszą pracę i nagrodzimy ją wspaniałą nagrodą :) Czujecie się zmotywowani? Mamy nadzieję! :)
Guys, it happend, we have flickr! There are more and more works with our papers and we do not keeping up with their registration. We will be very grateful if you will praise your work in our flickr gallery - once a month we choose the person who will created the most interesting work and we will reward her with great reward :) Do you feel motivated? We hope so! :)

No comments:

Post a Comment