Day with >> Moriony

Pierwsze cieplejsze dni zachęcają do spacerów i wypatrywania oznak wiosny. Podczas naszej ostatniej wędrówki natrafiliśmy na pierwsze podbiały, które pomimo swojej zgrzebności należą do moich ulubionych kwiatów. Ich intensywnie żółty kolor odczarowuje zimę i jest wspaniałym kontrastem dla wyschniętej, burej trawy. Już w chwili robienia zdjęcia wiedziałam, że oprawię je w te konkretne papiery Studia Tekturek: intensywnie żółty papier z kolekcji "Sweet memories" i czarny, kontrastowy z "Peachy christmas". Duży napis wycięłam z papieru z kartami do Project Life. A ponieważ nic sie nie może zmarnować, to również fragmenty pasków firmowych trafiły do mojej kompozycji.

The first warm days encourage to walking and look out for signs of spring. On our last journey, we came across the first flowers, which, despite their appearance are my favorite flowers! Their bright yellow color cast out the winter and is a great contrast to the dried grass. Already in the time of shooting, I knew that I will use those photos with papers from Studio Tekturek: bright yellow paper from the collection "Sweet Memories" and black, contrasting with the "Peachy Christmas". Large lettering cut out of paper cards for Project Life. And because nothing ever be wasted also strips fragments went to my composition.

Wykorzystałam: / I used: Sweet memories 03-04, 05-06, 09-10, Peachy christmas 01-02, 05-06.
Moriony, DT Studio Tekturek

No comments:

Post a Comment