Day with >> Moriony

Nie samymi layoutami człowiek żyje ;) Czasem lubię stworzyć coś użytecznego. Tym razem zrobiłam dwa małe notesy na przepisy kulinarne. Zmieszałam ze sobą dwie kolekcje ograniczając się do czterech kolorów: bieli, czerni, żółci i czerwieni.
Not the same layouts man alive;) Sometimes I like to create something useful. This time I made two small notebooks for recipes. I mingled together two collections just limited to four colors: white, black, yellow and red.
Wykorzystałam: Peachy christmas 01-02, 03-04, 05-06; Sweet memories: 01-02, 05-06
I used: Peachy christmas 01-02, 03-04, 05-06; Sweet memories: 01-02, 05-06

Moriony, DT Studio Tekturek

3 comments: