Lift#3 Challenge

You know what?! We missed the beginning of November! We have crazy big head now to make it all before time ending, because we're getting ready with few surprises for you, guys :) We recently gave out prizes for the October challenge, today we have for you the next play, this time - November Lift # 3! This month we lift.. Ola Mamok, a great Polish artist whose style is inimitable and always delights! We love all of her work! And here is the work we have chosen, for Ola’s permission, to lift: 
Wiecie co?! Przespaliśmy początek listopada! Mamy wielkie urwanie głowy, aby zdążyć z wszystkim na czas, bo szykujemy dla Was jeszcze kilka niespodzianek :) Niedawno rozdaliśmy nagrody za wyzwanie październikowe, dziś mamy dla was kolejną zabawę, tym razem listopadowy lift #3! W tym miesiącu na tapetę bierzemy.. Olę Mamok, wspaniałą polską artystkę, której styl jest nie do podrobienia i zachwyca na każdym kroku! Uwielbiamy wszystkie jej prace. A oto praca, którą wybraliśmy, za Oli pozwolenie, do zlifowania:


Thank You Ola verrrry much for letting us lift your amazing work! :)
Dziękujemy Ci Olu bardzo za pozwolenie zliftowania Twojej cudownej pracy! :)

Here are our DT works and maybe yours inspiration :)
A oto prace naszego DT i może wasza inspiracja :)


Please, attach your work using Inlinkz to November 25 :) We invite You to play with this LIFT#3 challenge :) xoxo!
Zamieść pracę używając Inlinkza do 25 listopada :) Zapraszamy Cię do zabawy w tym wyzwaniu! Ściskamy!
ST Dream Team

5 comments: