New December challenge, November results and some important news

Hello in December! :) How are you? Very good, we hope! December is a very special time in the year, it’s easy to feel magic in the air <3 But long story short..
Witajcie w Grudniu! Mamy nadzieję, że macie się dobrze! Grudzień jest takim specyficznym czasem, że łatwo jest poczuć magię w powietrzu <3 Ale wracając do meritum..


In November Colors#6 challenge we send our congrats to.. {drums!}
W listopadowym wyzwaniu przesyłamy gratulacje do.. {werble!}


7. Tatyana

9. Justt

Girls, thank you so much for your creations, please contact us via email! :) We need your shipping addresses to deliver your prizes. Thank you ALL for so great participation in our challenge!

Dziewczyny, dziękujemy Wam serdecznie za wasze prace, prosimy o kontakt przez maila! :) Potrzebujemy waszych adresów do wysyłki. A Wam wszystkim biorącym udział w naszej zabawie dziękujemy serdecznie!


We're here with December Lift#6 challenge, that's right. BIG THANK YOU to our DT Girl Marianne from 6alamaison.over-blog.com for letting us lift this amazing creation: 
Mamy też dla was grudniowe liftowe wyzwanie, to się zgadza! Dzięki naszej zdolnej dziewczynie MARIANNE z bloga 6alamaison.over-blog.com możemy zlitować jej cudną pracę, o tą: 


..and here are our DT's inspirations, they're pretty amazing, right?! Thank you Girls! <3
..i genialne prace naszego DT! Dziękujemy dziewczyny! <3 


Please, attach your work using Inlinkz to January 20 2016 (!) {if you’re asking why read further infos}. We invite You to play with this amazing work and Studio Tekturek Dream Team! 
Zamieść pracę używając Inlinkza do 20 stycznia 2016 roku (!) {a jeśli zastanawiasz się dlaczego do 20 stycznia przeczytaj proszę dalszą część posta}. Zapraszamy Cię do zabawy w tym wyzwaniu! ..and SOME important infos about:

1. our SHOP

For few days we began our retail store migration to a new platform and store is now temporarily disabled. Over the next days we will implement a new, better version of the store and we hope that it will meet with your approval. All orders placed and paid will be realized. Urgent orders can be made via e-mail. We answer every question! We appreciate your patience and understanding :) 
Od kilku dni przenosimy nas sklep firmowy na nową platformę i z tego powodu jest on chwilowo wyłączony. Przez kolejne dni będziemy wdrażać nową, lepszą wersję sklepu i mamy nadzieję, że spotka się on z waszą aprobatą. Pilne zamówienia można składać za pośrednictwem mailowym. Wszystkie złożone i opłacone zamówienia zostaną zrealizowane jak najszybciej. Odpowiadamy też na każde wasze pytanie! Prosimy o cierpliwość oraz wyrozumiałość :) 

2. STUDIO TEKTUREK company
We have for you one additional and very important information. Due to significant changes in life and new responsibilities, which stood in the way company Studio Tekturek suspended its exist on 28 January 2016. Our company's store will continue to operate and you will be able to continue to buy our old collections, but we're limiting the issuing of new products and to inspire you with our wonderful DT to which we send our warm thoughts, heart and a big thank you for this time together!
We do not know exactly when we go back, but will be back for sure! We are already full of new ideas and collections, lots of new inspiring colors and patterns :)
Thank you for this time together, gigabytes of great inspiration using our materials, for sympathy and kind words! At our company blog meet until the end of January. Take part in games with us, show us that you will be missing us :)
Mamy dla was jeszcze jedną dodatkową i bardzo ważną informację. W związku z dużymi zmianami w życiu oraz nowymi obowiązkami, które stanęły nam na drodze firma Studio Tekturek zawiesza swoją działalność z dniem 28 stycznia 2016. Nasz firmowy sklep nadal będzie działał i będzie można w dalszym ciągu kupować nasze stare kolekcje, ale ograniczamy wydawanie nowych produktów i inspirowanie was z naszym wspaniałym DT do którego przesyłamy nasze myśli i serce i wielkie podziękowanie za ten wspólny czas! 

Nie wiemy dokładnie kiedy wrócimy, ale wrócimy na pewno! Jesteśmy już pełni nowych pomysłów i kolekcji, mnóstwa nowych inspirujących kolorów i patternów :) 

Dziękujemy wam za ten wspólny czas, gigabajty wspaniałych inspiracji z użyciem naszych materiałów, za sympatię i miłe słowa! Na naszym firmowym blogu spotykamy się jeszcze do końca stycznia. Bierzcie udział w zabawach z nami a sprawicie nam ogromną radość i pokażecie nam, że będziecie za nami tęsknić :) 


In connection with this information we have some more news: the challenge in December are our last challenge and it will continue until 20 January 2016. At the end of this month winner of challenge will be selected and rewarded <3
W związku z tą informacją mamy jeszcze kilka niusów: wyzwanie grudniowe to nasze ostatnie wyzwanie i trwać będzie ono do 20 stycznia 2016. Pod koniec tego miesiąca zostanie wybrany i nagrodzony zwycięzca z wyzwania <3

So.. more info soon. Take care and thank for your attention! xoxo!
Więc.. tak.. więcej informacji wkrótce. Dbajcie o siebie i dziękujemy za waszą uwagę! Ściskamy!

Studio Tekturek

2 comments:

  1. I hope you will be back with all the blog inspiration and the new collections very soon. Happy Holidays! xx Ilana.

    ReplyDelete