Last blog post with December results and some important things


Hello in February! :) How are you? We got some infos for you :)
Witajcie w Lutym! Mamy nadzieję, że macie się dobrze! Mamy dla Was trochę informacji :)


In our last challenge - December Lift#6 challenge we send our congrats to..
W naszym ostatnim, grudniowym wyzwaniu przesyłamy gratulacje do..


5. Justt

BIG CONGRATS! Girls, please contact us via email! :) Thank you ALL for so great participation in our challenge!
GRATULACJE! Dziewczyny, prosimy o kontakt przez maila! :) A Wam wszystkim biorącym udział w naszej zabawie dziękujemy serdecznie!

SO here we are.. This is our last blog post with our current DT squad and last blog post before the VACATION’s break.. ..and here are our last DT's inspirations.. they're pretty amazing, right?! Thank you Girls for all! <3 With this fun, carnival atmosphere we're want to say thank you for being with us :)
WIĘC.. na czym my.. To jest nasz ostatni post z obecnym składem DT I przed naszą przerwą wakacyjną.. ..i jeszcze kilka ostatnich inspiracji od naszego DT! Dziękujemy dziewczyny.. za wszystko! <3 Kończymy nasze inspirowanie w karnawałowej odsłonie :)

..and [again] SOME important infos about:
..i znów kilka informacji o:


1. our SHOP / o naszym sklepie

For few weeks we began our retail store migration to a new platform and store is now temporarily disabled. Over the next days we will implement a new, better version of the store and we hope that it will meet with your approval. All orders placed and paid will be realized. Urgent orders can be made via e-mail. We answer every question! We appreciate your patience and understanding :) 
Od kilku tygodni przenosimy nas sklep firmowy na nową platformę i z tego powodu jest on chwilowo wyłączony. Przez kolejne dni będziemy wdrażać nową, lepszą wersję sklepu i mamy nadzieję, że spotka się on z waszą aprobatą. Pilne zamówienia można składać za pośrednictwem mailowym. Wszystkie złożone i opłacone zamówienia zostaną zrealizowane jak najszybciej. Odpowiadamy też na każde wasze pytanie! Prosimy o cierpliwość oraz wyrozumiałość :) 


2. STUDIO TEKTUREK company / o firmie Studio Tekturek


We have for you one additional and very important information. Due to significant changes in life and new responsibilities, which stood in the way company Studio Tekturek suspended its exist on 28 January 2016. Our company's store will continue to operate and you will be able to buy our old collections, but we're limiting the issuing of new products and to inspire you with our current, wonderful DT to which we send our warm thoughts, heart and a big thank you for this time together! We do not know exactly when we go back, but will be back for sure! We are already full of new ideas and collections, lots of new inspiring colors and patterns :) Thank you for this time together, gigabytes of great inspiration using our materials, for sympathy and kind words! 
Mamy dla was jeszcze jedną dodatkową i bardzo ważną informację. W związku z dużymi zmianami w życiu oraz nowymi obowiązkami, które stanęły nam na drodze firma Studio Tekturek zawiesza swoją działalność z dniem 28 stycznia 2016. Nasz firmowy sklep nadal będzie działał i będzie można w dalszym ciągu kupować nasze stare kolekcje, ale ograniczamy wydawanie nowych produktów i inspirowanie was z naszym obecnym, wspaniałym DT do którego przesyłamy nasze myśli i serce i wielkie podziękowanie za ten wspólny czas! Nie wiemy dokładnie kiedy wrócimy, ale wrócimy na pewno! Jesteśmy już pełni nowych pomysłów i kolekcji, mnóstwa nowych inspirujących kolorów i patternów :) Dziękujemy wam za ten wspólny czas, gigabajty wspaniałych inspiracji z użyciem naszych materiałów, za sympatię i miłe słowa! 

Take care and thank for your attention! Meet us at our facebook page (www.facebook.com/studiotekturek). Xoxo!
Dbajcie o siebie i dziękujemy za waszą uwagę! Spotkajmy się na naszym profilu facebookowym (www.facebook.com/studiotekturek). Ściskamy!

See you soon! Do zobaczenia wkrótce!

Studio Tekturek

4 comments: